COOKIEBELEID

Dit is het cookiebeleid van NAVA+ (hierna te noemen “NAVA+”, “wij,” “ons” of “onze”), een
onderneming met adres Madeliefweide 121, 3448 TS Woerden. NAVA+ is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 89692179. Dit cookiebeleid legt uit hoe wij cookies gebruiken en hoe wij uw
gegevens delen en beschermen in relatie tot onze website www.nava-plus.nl (de “Website”). Het plaatsen
van cookies en het verwerken van persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief uitvoeringswet van deze verordening, of
de voorafgaande wetgeving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de “AVG”), de
telecommunicatiewet en alle overige privacywetgeving zoals die op dit moment geldt.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen,
wanneer u onze Website bezoekt. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon niet beschadigen. De
opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De
cookies zijn noodzakelijk om u een prettige ervaring op de Website te geven.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze Website goed te laten werken. Zonder
deze cookies kan onze Website niet goed functioneren. U kunt deze cookies dan ook niet uitzetten. Er
bestaat een onderscheid tussen permanente functionele cookies en sessie cookies. De sessie cookies
worden direct na uw bezoek van onze site verwijderd. De permanente cookies worden bewaard om te
voorkomen dat u niet telkens opnieuw dezelfde actie hoeft uit te voeren. Een voorbeeld hiervan zijn
aankopen die in een winkelwagen van een webshop voor u bewaard worden. Wij delen de gegevens die
wij inwinnen via deze cookies dan ook niet met derden.

Analytische cookies
Analytische cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de site goed kan functioneren. Door analytische
cookies weten wij bijvoorbeeld waar op onze site naar wordt gezocht, hoe lang het duurt voordat pagina’s
geladen zijn en waarop op onze Website door onze bezoekers wordt geklikt. Analytische cookies mogen
soms worden geplaatst zonder uw toestemming. Andere analytische cookies worden uiteraard alleen met
uw toestemming geplaatst.

Sociale media cookies
Op deze pagina zijn buttons van sociale netwerken als Facebook en Twitter opgenomen. Deze buttons
werken door stukjes code die van deze netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden
cookies op de Website geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van het
respectievelijke sociale mediabedrijf (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Bedrijven als LinkedIn, Twitter
en Facebook houden zich aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy
Shieldprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een
passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens zoals bedoeld in de
AVG.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit
Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wil wijzigingen of verwijderen of als u
uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wil laten overdragen aan u of aan een derde, dan kunt u
contact opnemen met NAVA+ door een e-mail te sturen naar info@nava-plus.nl of een brief sturen aan:
NAVA+
Madeliefweide 121
3448 TS Woerden

Onvoorziene cookies
Wij proberen een zo goed mogelijk overzicht te houden over de cookies op onze Website. Het kan
voorkomen dat derden cookies plaatsen op onze Website. In dat geval vindt u deze cookies niet terug in
dit overzicht. Het gaat dan met name om embedded elementen. Hier is bijvoorbeeld sprake van als een
video die op Youtube is opgeslagen op onze Website wordt gedeeld. Komt u op onze Website een cookie
tegen die niet in dit overzicht staat? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons door een mail te
sturen naar info@nava-plus.nl.

Hoe wordt de verzamelde informatie beveiligd?
NAVA+ heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken
veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals het aanvragen
van een uniek wachtwoord). Echter, NAVA+ kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet
wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het
handhaven van uw unieke wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van de e-mails tussen u
en NAVA+.

Hoe wordt de verzamelde informatie gedeeld?
Informatie verzameld met functionele cookies delen wij niet met derden. Informatie verkregen met
analytische cookies delen wij zonder uw toestemming alleen met derden nadat wij deze gegevens hebben
geanonimiseerd of nadat wij voor het delen van uw gegevens uw toestemming hebben gekregen.
Informatie verkregen met tracking cookies delen wij alleen met derden indien wij daartoe uw
toestemming hebben gekregen.

Kinderen
Onze website plaatst niet bewust cookies wanneer de computer, tablet of mobiel wordt gebruikt door
iemand die jonger is dan 16 jaar (“Kinderen”). Als wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens
hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen
ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind
zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen
via info@nava-plus.nl. Als wij van uw persoonsgegevens hebben verkregen toen u een kind was, dan zullen
wij ons inspannen op uw verzoek deze persoonsgegevens verwijderen.

Zeggenschapswijziging
Wanneer NAVA+, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere
organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie),
dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen.
De koper of verkrijger zal de afspraken in dit Cookiebeleid moeten opvolgen.

Wijzigingen
NAVA+ kan van tijd tot tijd dit Cookiebeleid aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om dit
Cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van dit Cookiebeleid treden in werking op het
moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact
Wanneer u vragen heeft over dit Cookiebeleid, dan kunt u contact opnemen met NAVA+ door een e-mail
te sturen naar info@nava-plus.nl.